Σχετικά με τον Διδάσκαλο Ιλαρίων

master-hilarion

Κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται με τη Θεϊκή φλόγα να κυριαρχεί δίνοντάς τους μια αποστολή και όχι μια απλή ζωή που επικεντρώνεται στις προσωπικές επιτεύξεις.Κάποιοι γεννήθηκαν για την αφύπνιση και τη θεραπεία των άλλων. Κάπως έτσι έχουν οριστεί όλοι αυτοί που σήμερα ονομάζουμε Αγίους, Διδασκάλους, Αναληφθέντες, ή Λευκή Αδελφότητα δίνοντας έτσι έμφαση οτι υπηρετούν το αμόλυντο Θεϊκό Φως.   

Ο Μάστερ Ιλαρίων είναι ένας από τους Αναληφθέντες Διδασκάλους της Σοφίας και το όνομα του είναι γνωστό από την τελευταία του ενσάρκωση στη Παλαιστίνη σαν μοναχός θαυματουργός θεραπευτής που ήταν στενά συνδεδεμένος με τον Άγιο Αντώνιο. Στη πορεία η Χριστιανική εκκλησία τον αναγνώρισε δίνοντας του το τίτλο  Άγιος Ιλαρίων ο Μέγας που εορτάζεται στις 21 Οκτωβρίου. Γυρνώντας το χρόνο πίσω σε προηγούμενες ενσαρκώσεις του, έζησε στο σώμα του Ιαμβλίχου και του Αποστόλου Παύλου. Για να μην μπερδεύονται οι αναγνώστες σχετικά με θέματα ενσαρκώσεων μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα οτι ενας Διδάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει το σώμα θνητού για να συνεχιστεί το Θεϊκο έργο και έτσι πολλές φορές συναντάμε το λόγο του Απ.Παυλου  στα λόγια του Αγίου Ιλαρίωνα ή τα λόγια του Ιάμβλιχου στον Ιλαρίωνα. Επίσης η επισφράγιση για αυτές τις πληροφορίες έρχεται απο τους ίδιους τους Διδασκάλους όταν επιλέγουν να αποκαλύπτουν σε κάποιους με κοινό αγώνα τη μετάδοση της αφύπνισης και της Θεραπείας, το ρόλο τους σε κάθε μορφή που επιλέγουν να διδάσκουν. 

Όλοι οι σοφοί με το καιρό ανεβαίνουν ιεραρχικά και έτσι ο Ιλαρίων στη τελευταία του εκδήλωση πήρε την 6η μύηση και πλέον είναι ‘Κύριος’  της 5ης ακτίνας  που αντιπροσωπεύει τη τεχνολογία και την επιστήμη της θεραπείας. Είναι εμπνευστής για κάθε ανακάλυψη, πρωτοπορία και εξέλιξη του πλανήτη τεχνολογικά αλλά   .... περισσότερα

 

Διδασκαλία μέσω Ιλαρίων

 

 

 

http://www.hilarion.gr/
294920833945056
1
1
1