Η Γνώση μας πάνω στην Ιερή Γεωμετρία και τους κρυστάλλους αποτελεί τη βάση για την δημιουργία των ξεχωριστών αυτών Ενεργειακών Κατασκευών που μπορούν να θεραπεύσουν τις ενέργειες ενός χώρου ή ενός ατόμου. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ενεργειακών κατασκευών με διαφορετικές ιδιότητες η κάθε μία , οι πιο συνήθεις είναι οι ακόλουθοι:

 

http://www.hilarion.gr/
294920833945056
1
1
1