Μία μέθοδος θεραπείας πολλῶν ἀσθενειῶν, ἰδιαιτέρως παρεξηγημένη καὶ μᾶλλον ἄγνωστη στὴν «ἐπίσημη ἰατρικὴ κοινότητα».
Τὸ τὶ θὰ μποροῦσε νὰ προσφέρῃ ἡ χρήσις της εἶναι ἀκόμη ἄγνωστο, διότι μόλις ἐλάχιστα ἔχουν συμβῇ πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνσι. Ὄχι ὅμως ἀδιάφορα.
Ἤδη ὅλο καὶ περισσότερες ἐπιστημονικὲς ὁμάδες, σὲ παγκόσμιον ἐπίπεδον, ἐνασχολοῦνται μὲ τὴν μαγνητοθεραπεία. Τὰ ἀποτελέσματα θεαματικά! Σήμερα ὅμως θὰ κάνουμε μίαν ἀναδρομὴ στὰ ἔργα τῶν παππούδων μας. Αὐτοὶ γνώριζαν καὶ χρησιμοποιοῦσαν τοὺς μαγνῆτες σὲ πάρα πολλοὺς τομεῖς θεραπείας. Μόλις τώρα ὅμως ἀρχίζουμε ἐπίσης νὰ τὸ μαθαίνουμε. Φιλονόη
Ενώ η μαγνητοθεραπεία ήταν γνωστή στην αρχαία Σαμοθράκη, οι Κορεάτες κατέστρεψαν με μαγνητικό πεδίο καρκινικά κύτταρα!

Τι ήταν ο αρχαίος μαγικός «ιδαίος δάκτυλος»;

Το όρος Ίδη της Φρυγίας – κατά μια παράδοση – επήρε το όνομά του από τον υιό του Δαρδάνου και της Χρύσης, τον Ιδαίο, ο οποίος έφθασε στην Τρωάδα από την Σαμοθράκη, με τον πατέρα του. Αυτός ίδρυσε επί του όρους την λατρεία της Μεγάλης Μητέρας των Θεών, της «Ιδαίας Μητρός», Ρέας. Άλλωστε «ίδη» στα αρχαία ελληνικά εσήμαινε οιαδήποτε δενδρώδης έκτασις.

http://www.hilarion.gr/
294920833945056
1
1
1